CAS Testi ve PASS Bilişsel Müdahale Programı Nedir?

CAS Testi ve PASS Bilişsel Müdahale Programı Nedir?

(Cognitive Assesment System/Bilişsel Değerlendirme Sistemi)

CAS Testi 5-17 yaş arası okul çağı çocuklarının öğrenmeye ilişkin bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS; Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir. Bilişsel işlemlerdeki yeterliliği ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir.

CAS Testi Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır?

  • Üstün Zekalıların Tespiti
  • Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesi
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin Değerlendirilmesi
  • Zihinsel Engeli Olan Çocukların Değerlendirilmesi
  • Travmatik Beyin Hasarı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
  • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olan Çocukların Değerlendirilmesi
  • Planlama Problemleri Olan Çocukların Belirlenmesi

CAS Testi Nasıl Uygulanmaktadır?

CAS testi, teste uygun bir odada bireysel olarak uygulanır. Testin süresi çocuğun durumuna göre değişmekle birlikte 60-120 dakika arasındadır.

CAS Testi Kimler Tarafından Uygulanabilmektedir?

İstanbul Üniversitesi tarafından verilen “CAS Testi Uygulayıcı Eğitimini” tamamlamış olan psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanabilmektedir.

İlkokula Başlamadan Önce ve İlkokul-Ortaokul-Lisede CAS Testinin Önemi

CAS Testi geleneksel zeka testlerinden farklı olarak öğrencinin öğrenmeye ilişkin bilişsel süreçleri hakkında detaylı bilgi verir. İlkokul ve ortaokula giden öğrencilerin öğrenme becerilerindeki güçlü ve zayıf yanları, dikkat, planlama, işlem hızı, zamanı etkili kullanma vb. alanlarda ne durumda olduğunu ve ayrıca okul öncesi öğrencilerinin ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerini ortaya koymaktadır. Öğrencinin düşük performans alanlarının tespitinin ardından geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin değerlendirme ve planlama çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

PASS Bilişsel Müdahale Programı

Bu program CAS testi uygulamasından sonra bireyin zenginleştirilmesi gereken bilişsel alanlarına yönelik bir öğretici müdahale programıdır. Her bireyin CAS sonucu birbirinden farklı olması nedeniyle bireye özel olarak hazırlanan, son derece zengin bir programdır. Bu programda amaç, CAS testi performansından çıkan sonuçları ve bir bütün halinde öğrenme hayatını işlevsel hale getirmektir. CAS testi PASS teorisini ölçüt almıştır. PASS Müdahale Programı sadece bilişsel işlem alanlarında performans kaybı yaşayan bireylere yönelik olmayıp, üst düzey bilişsel işlevlere sahip fakat bu performanslar arasında eşgüdümsüz (asenkronize) sonuçlar çıkması durumunda da kullanılmaktadır. Bu program, öğrencinin sahip olduğu potansiyeli performansa dönüştürebilmesi amacıyla yapılmaktadır. Özetle; bireylerin öğrenme performanslarını geliştirmek ve yükseltmek için yapılandırılmış, her bireye ayrı olarak düzenlenen bir öğrenim programıdır.

Cas Testi Ücreti Ne Kadar?

Cas Testi 60-120 dakika arasında süren sonrasında değerlendirme seansı yapılan kapsamlı bir testtir. Cas Testi ücreti hakkında bilmek için bize ulaşabilirsiniz.

 

Çocuk ve Ergen Terapisi

Şimdi Ara

×