Bireysel Terapi

Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini bedensel tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren içsel sorunlarını azaltmaya yöneliktir.

Bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal alanlarda sorun yaşayan çocuk ve gençlerle bire bir yürütülen ancak ebeveynlerin de dahil olabileceği danışmanlık sürecidir.

Aile üyeleri ve çiftlerin arasındaki problem ve anlaşmazlıklara yönelik, değişim ve gelişimi sağlamak amacıyla, aile üyeleri ve çiftlerin arasındaki ilişkilerin konu edildiği bir psikoterapi dalıdır.

Cinsel terapi, profesyonel kişilerce uygulanan, cinsel işlev bozuklukları üzerine çalışılan ve kişilerin yaşadıkları cinsel sorunların üstesinden gelmek için sunulan danışmanlık desteğidir.

EMDR, 1987’de psikolog Francine Shapiro tarafından geliştirilen, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Online Terapi, yüz yüze terapide kullanılan yöntem ve tekniklerin internet üzerinden görüntülü ve sesli görüşmelerle uygulanan şeklidir.