Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisi nedir? Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi psikolojik destek ihtiyacı duyarlar. Çocuk ve ergen danışmanlığı çocukların ve ergenlerin problemi tanımlama, duygularını ifade etme ve problem çözme yeteneklerine yardımcı olur.

Çocuğum için neden pedagog ya da psikolog desteği almalıyım?

Çocuklar ve ergenler için yaygın olarak okul ve aile problemleri yer alır. Okulda problem oluşturan durumlar arasında sınav kaygısı, akademik başarısızlık, akran baskısı, zorbalık ve öğrenme güçlükleri sayılabilir.

Aile sorunları arasında anne baba ile tartışma, boşanma, kardeş kıskançlığı, hastalık, ölüm, kayıp problemler sayılabilir.

Ayrıca, çocuk ve ergenlerde öfke sorunları, dehb, davranış problemleri de psikolog desteği almayı gerektiren problem arasındadır.

Çocuk ve ergen terapisi neyi amaçlar?

Genel olarak, çocuk ve ergen danışmanlığının birden fazla amacı vardır. Öncelikle başvuruya neden olan semptomların hafifletilmesi amaçlanır. Ayrıca psikoterapi seanslarında çocuğun sosyal ve duygusal kaynaklarını geliştirmek, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini arttırmak, aile, toplum ve akran ilişkilerini güçlendirmek amaçlanır.

Oyun terapisinin nasıl bir faydası olur?

Özellikle, çocukların problemin kaynağını anlamları ve sözlü olarak ifade etmeleri zor olabilir. Bunda dolayı çocuğun yetişkinlerde olduğu gibi konuşmasını beklemek doğru değildir. Oyun terapisi yoluyla çocukların dünyalarına katılıyoruz. Oyun süreci boyunca problem tanımlama, problem çözme ve iletişim becerileri üzerinde çalışırız. Oyun çocuklar için güvenli bir alandır psikoterapi odasında çocuklar için güvenli alan oluşturulmuş olur.

Çocuk ve ergenlerde sıkça yaşanan problemler

Okul problemleri

Travmatik yaşam olayları

Davranışsal sorunlar

Sınav kaygısı, performans kaygısı, stres

Alt Islatma,

Tırnak Yeme,

Sosyal kaygılar

Çocukluk dönemi korkuları

İletişim sorunları

Kardeş kıskançlığı

Anne baba ayrılığı, ölüm, kayıp

Öfke problemleri

Uyum problemleri

Gelişimsel gerilikler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Bağlanma güçlükleri

Takıntılar, obsesyon

Kaygı bozukluğu

Yeme bozuklukları

Fobiler

Özgüven ile ilgili sorunlar

Randevu almak veya hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Şimdi Ara

×