Emdr Terapi

Emdr Terapi, 1987’de psikolog Francine Shapiro tarafından geliştirilen, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Emdr Terapi Nasıl İşliyor?

EMDR terapi yaklaşımına göre travmatik yaşantılar içeren anılar bellekte uygun olmayan şekilde depolanır.  İşlenmeyen bu anılar kişinin işlevsel olmayan tepkiler vermesine neden olur.  Travmatik bir olay yaşandığında, kişi yaşadığı anıyı gerçekleştiği zamandaki duygu ve beden duyumları ile işlenmemiş bir şekilde kaydeder.  Bu anılar diğer normal anılar gibi beyin tarafından hazmedilmediği için, en ufak bir tetikleyici ile karşılaşıldığında olay anındaki olumsuz duygu ve düşünceler tekrar tekrar ortaya çıkar. Aslında kişinin şuan yaşadığı bozuklukların temelinde geçmişte yaşamış olduğu ve uyumlu bir şekilde işlenmeden depolanan travmatik deneyimler yatmaktadır.  Bu da bize, geçmişin geçmişte kalmadığını, üzerinden uzun yıllar geçse de bizi rahatsız etmeye devam ettiğini göstermektedir.

EMDR, işlenmeden ilk hali ile depolanmış travmatik anıların yeniden işlenmesini sağlar. Bu donmuş haldeki verilerin bilgi işleme süreçlerinde yeniden harekete geçirilmesi ve işlenmesi ile travmatik anı uyum sağlayıcı bir çözüme doğru hareket eder. Başka bir ifade ile o travmatik anı, sadece bir anı olarak hatırlanır. Olayın yaşandığı zamandaki rahatsız edici beden duyumları, duygular, düşünceler, imgeler geçmişte kalır, bugüne taşınmaz.

EMDR, diğer psikoterapi yöntemlerine göre travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin daha hızlı bir şekilde azalmasını sağlamaktadır. Yoğun bir rahatsızlık ile başvuran danışanlar daha ilk seanstan sonra rahatsızlıklarının hafiflemeye başladığını, acı veren beden duyumlarının azaldığını, göz önüne gelen sahnelerde silikleşme veya uzaklaşmalar olduğunu söylemişlerdir.

İşlenmemiş anılar sadece önemli travmalarla (doğal afet, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi) sınırlı değildir. Her yaşta yaşanan, özellikle çocukluk çağında yaşanan, etkisi travmatik olan her türlü yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenmemiş anılar arasında yer alabilir.

İşte EMDR beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Bu sayede kişi, artık o anıdan rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görmeye başlar.

Emdr Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Tedavide hedef, geçmişte yaşanan ve acı vermeye devam eden anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, danışanın olumlu inanç ve duygular kazanmasını sağlayarak hem bugünkü semptomlarını tedavi etmek hem de gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlara yeni bakış açısı ile davranış geliştirmesini sağlamaktır.

Birinci aşamada; danışanın semptomları ve bunların kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler belirlenir.

İkinci aşamada; danışana EMDR hakkında bilgi verilir.

Üçüncü aşamada; çalışılacak anıyı temsil eden resim, bununla ilgili negatif inanç ve duygular, beden duyumları ve bunların nerelerde olduğu ve bunların yerine koymak istediği pozitif inancını danışan terapistin de yardımıyla belirler.

Dördüncü aşama duyarsızlaştırma aşamasıdır; danışan hedef anı ile ilgili belirlediği resme odaklanır. Anının oluşturduğu negatif duygu, olumsuz inanç ve beden duyumu üzerinden duyarsızlaştırmaya yönelik çift yönlü uyarım yapılır. Bu uyarımda maksat sağ ve sol beyni aynı anda uyararak beynin travmatik anıyı işlemeye başlamasıdır. Çift yönlü uyarımların ne kadar süreceği kişiye ve anıya göre değişkenlik gösterir.

Beşinci aşama, yerleştirme aşamasıdır. Burada kişinin travmatik olaydan kaynaklı, kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesinin değişip daha olumlu bir hale gelmesi beklenir. Danışanın pozitif inancını pekiştirici setler uygulanır.

Altıncı aşama, beden tarama aşamasıdır. Danışan bedensel duyumlarına odaklanır, rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi sağlanır.

Yedinci aşama, kapanış;  terapist danışanı seans sonrasında neler olabileceği konusunda bilgi verir. Danışandan psikolojik tepkilerini not etmesini ister.

Sekizinci aşama, yeniden değerlendirme; Yeniden değerlendirme, sürecin etkililiğini, yeni odakları veya hareket yönünü belirler. Son oturumdan bu yana ortaya çıkanlar açıklanır, son oturumdaki anı tekrar gözden geçirilir, daha büyük bir sosyal sistemin içinde bütünleşme değerlendirilir.

Emdr Hangi Sorunları Tedavi Edebilir?

Kişilik Bozuklukları

Panik Bozukluğu

Kaygı Bozuklukları

Depresyon

Komplike Yas

Rahatsız Edici Anılar

Fobiler

Ağrı Rahatsızlıkları

Yeme Bozuklukları

Bağımlılıklar

Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz

Beden Algısı Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları

Migren ve Fantom Ağrı

Kompleks Travma

Üsküdar Aile Terapisi, Üsküdar çocuk terapisiÜsküdar ergen terapisiÜsküdar pedagog, Üsküdar Psikolog  ve Üsküdar EMDR Terapi alanlarında randevu almak veya hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bağlanma Kuramı Nedir?

Bilinçaltı Nedir?

Şimdi Ara

×