Attentioner Dikkat Geliştirme Terapisi

 

Nöropsikolojik Tabanlı Attentioner Dikkat Güçlendirme Programı Nedir?

Dikkat becerisini geliştirmek isteyen 7-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenler için kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle “Seçici Dikkat, Bölünmüş Dikkat, Odaklanma ve Zamanlama” işlevlerinin iyileştirildiği 15 oturumluk yapılandırılmış bir programdır. Her bir oturum 50 dakika sürmektedir.

Seçici Dikkat Nedir?

Birden çok uyaran arasında dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmektir.

Bölünmüş Dikkat Nedir?

Aynı anda birden fazla görevi yapabilmektir.

Odaklanma Nedir?

İç ve dış uyaranların etkisinde kalmadan dikkati tek bir işe odaklayabilmektir.

Zamanlama Nedir?

Yapılması gereken bir işi belirlenen sürede tamalayabilmedir.

Attentioner Dikkat Program Neleri Hedefler?

Dikkat eksikliği sebebiyle sınavlarda zaman yönetimi sağlayamayan, küçük hatalar yaparak istediği sonucu alamayan öğrencilerin dikkat ve zaman yönetim becerisi desteklenerek akademik başarıda yükseliş sağlanır.

 • Dört ana işlevin güçlendirilmesiyle karmaşık problem çözme becerisi kazandırır.
 • Kaygı ve stres yönetimini destekler.
 • Dürtü Kontrol çalışmalarına yön vererek odaklanma becerisini arttırır.
 • Akılda tutma becerisi kazandırarak bilgiyi kalıcı hale getirir.
 • Artan dikkat becerisi ile özgüven gelişimine katkı sağlar.

Attentioner Dikkat Eğitim Programı Kimlere Uygulanır?

 • 7-18 yaş aralığındaki tüm bireylere
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış bireylere
 • Tanı almamış ama daha iyi odaklanmayı hedefleyenlere
 • Sınava hazırlanan ve dikkat problem yaşayan bireylere

Attentioner Dikkat Geliştirme Terapisinin Faydaları?

 • Dikkat problemi yaşayan çocuk ve ergenlerin dikkati daha iyi toplamalarını ve sürdürmelerini sağlar.
 • Çoklu uyaranlarla beynin bilişsel fonksiyonları arttırılır.
 • Sorun çözme becerisini geliştirerek öfke kontrolüne yardımcı olur.
 • Dinleme ve gözlem becerisini geliştirir.
 • Görsel dikkatin gelişmesini sağlar.
 • Öğrenme sürecini hızlandırır ve planlama yeteneğini geliştirir.

Attentioner dikkat dikkat geliştirme terapisi, dikkat eksikliği terapisi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu terapisi, dikkat geliştirme terapisi, Üsküdar Dehb Tedavi, Üsküdar pedagog ve Üsküdar Psikolog alanlarında destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çocuk ve Ergen Terapisi

Şimdi Ara

×