Üsküdar çocuk terapisi.  Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi psikolojik destek ihtiyacı duyarlar. Çocuk ve ergen danışmanlığı çocukların ve ergenlerin problemi tanımlama, duygularını ifade etme ve problem çözme yeteneklerine yardımcı olur.

Neden Çocuk Terapisi Desteği Almalıyım?

Çocuklar ve ergenler için yaygın olarak okul ve aile problemleri yer alır. Okulda problem oluşturan durumlar arasında sınav kaygısı, akademik başarısızlık, akran baskısı, zorbalık ve öğrenme güçlükleri sayılabilir.

Aile sorunları arasında anne baba ile tartışma, boşanma, kardeş kıskançlığı, hastalık, ölüm, kayıp problemler sayılabilir.

Ayrıca, çocuk ve ergenlerde öfke sorunlarıdehb, davranış problemleri de psikolog desteği almayı gerektiren problem arasındadır.

Üsküdar Çocuk Terapisi Neyi Amaçlar?

Genel olarak, çocuk ve ergen danışmanlığının birden fazla amacı vardır. Öncelikle başvuruya neden olan semptomların hafifletilmesi amaçlanır. Ayrıca psikoterapi seanslarında çocuğun sosyal ve duygusal kaynaklarını geliştirmek, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini arttırmak, aile, toplum ve akran ilişkilerini güçlendirmek amaçlanır.

Oyun Terapisinin Nasıl Bir Faydası Olur?

Özellikle, çocukların problemin kaynağını anlamaları ve sözlü olarak ifade etmeleri zor olabilir. Bunda dolayı çocuğun yetişkinlerde olduğu gibi konuşmasını beklemek doğru değildir. Oyun terapisi yoluyla çocukların dünyalarına katılıyoruz. Oyun süreci boyunca problem tanımlama, problem çözme ve iletişim becerileri üzerinde çalışırız. Oyun çocuklar için güvenli bir alandır psikoterapi odasında çocuklar için güvenli alan oluşturulmuş olur.

Üsküdar Çocuk Terapisi Çalışma Alanları

Üsküdar çocuk terapisiÜsküdar ergen terapisiÜsküdar pedagog, Üsküdar Psikolog alanlarında randevu almak veya hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Üsküdar Psikolog randevu al

Depresyon ve Öfke

Bugün Yaşadığınız Sağlık Sorunlarının Nedeni Çocukluk Çağı Travmaları Olabilir mi?