Cinsel Uyum Nedir?

Cinsel Uyum Nedir?

Cinsel Uyum Nedir? Cinsel uyum yalnızca boşalma ve doyum amacıyla cinsel organların birleşmesi demek değildir. Aslında, cinsel uyum genel uyumun bir parçasıdır. Sevme, sevilme, bağlılık, dokunma, okşanma, konuşma, paylaşma, özleme ve vb. gibi birçok duygu ve gereksinim cinsel uyumun içinde yer alır. Öte yandan, cinsel işle, genel olarak sağlığın önemli bir boyutudur. Örneğin sık cinsel ilişkisi olan ve cinsel yaşamından memnun olan insanların olmayanlara göre daha uzun yaşadıkları da bilinmektedir. Yaşamda üç önemli uyum alanı iş yaşamı; sevme, sevilme, cinsel sevişme; toplumsal ilişki ve ilgiler alanlarıdır. Bu üç uyum alanı birbiri ile çok yakından bağlantılıdır. Bir alanda uyumsuzluk ve doyumsuzluk öbürünü etkileyebilir. Örneğin iş yaşamında, insanlarla ilişkilerinde ağır uyumsuzluk gösteren bir kişinin cinsel alanda da uyumsuzluk göstermesi beklenebilir. Ağır cinsel doyumsuzlukları olan kişiler de iş ve toplumsal yaşamlarında uyumsuzluk gösterebilirler.

Cinsel Uyum Sorunları Nelerdir?

Mastürbasyon: Öncelikle ergenlik ve delikanlılık çağında evrensel bir cinsel boşalma yolu olan mastürbasyon bireyin ya da ailenin bu eyleme verdiği anlam ve önem oranında bir sorun yaratabilir. Her mastürbasyondan sonra kendisini ağır bir suç, bir günah işlemiş gibi algılayan genç için sıkıntı kaynağı, yaptığı eylemin kendisi değil, katı ve suçlayıcı tutumudur.

Kimilerinde mastürbasyon yaşamın tek haz ve doyum kaynağı olabilir ve çok sıklaşabilir. Bu durumlarda gerçek sorun, bu kişilerin yalnızlıkları, ilişki kuramayışları, çevre ve ilgilerinin, uğraşlarının azlığıdır. Mastürbasyonun ne kadarının aşırı olduğunu söylemek zordur. Eğer gencin yalnızlığını, ilişki kuramamasını, ilgi, uğraşı azlığını görüyorsak, mastürbasyon sık da olsa seyrek de olsa ortada bir sorun var demektir.

Cinsel Güçsüzlük Korkusu: Ülkemizde gençler arasında cinsel güçsüzlük korkuları sık görülmektedir. Asıl güçsüzlük ile güçsüzlük korkusunu birbirinden ayırmak gerekir. Ülkemizde birçok genç erkek, cinsel yapısı ve kimliği normal olduğu halde çevrenin, arkadaşların etkisi, hatta baskısı altında kendi kişiliğine uymayan sıkıntılı koşullarda cinsel denemelere girmekte ve henüz ruhsal olarak hazır olmadığı için cinsel güçsüzlük korkusuna kendisini kaptırabilmektedir. Cinsel yönden başarılı olma gereksinimi ile sınava girer gibi geneleve, bir kadına başvurmaktadırlar. Erkektekine benzer cinsel beceri korkusunun ülkemizde kadınlarda görülmesi nadirdir.

Kızlık Zarı Saplantısı: Ülkemizde kırsal ve geleneksel toplum kesimlerinde kızlık zarı konusu büyük önem taşımaktadır.  Bu durum evlenecek gençler ya da yeni evlenmiş çiftler için büyük bir bunaltı ve cinsel korku kaynağı olabilmektedir.  Bu konu, kızlarda özkıyıma varacak kadar değişik derecelerde suçlanmaya, erkeklerde namus temizleme cinayetlerinden kadını aşağı görmeye, boşanmalara dek giden önemli sorunlar yaratabilmektedir.

Cinsel İşlev Bozuklukları Nelerdir?

Cinsel İstek Azlığı ya da Yokluğu

Erkekte de kadında da cinsel istek ve zevk almanın azalması genellikle ikincil bir durumdur. Sağlıklı kişilerde yaşam zorlanmaları, aile geçimsizlikleri sırasında, doğumun ardından, yaşlılıkta görülen cinsel istek azalması bir bozukluk olarak düşünülemez. Eşlerin cinsel yaşamalarında özgürlüğün, gizliliğin olmaması, başka aile bireylerinin evde yaşaması; eşlerden birine ya da ikisine fazla karışanın olması, seslerin kolayca duyulabileceği yakın bir odada yatanların olması gibi durumlar da cinsel isteği, zevk almayı azaltabilir, söndürebilir. Bütün bu durumlar gelip geçici olabilir; bir bozukluk sayılamaz. Fakat ortada böyle belirgin nedenler olmaksızın süreğen olarak cinsel istek azlığı ve cinsel ilişkiden zevk alamama durumu varsa bir bozukluk tanısı düşünülebilir.

Cinsel Organın Etkinliğinde Yetmezlik ve Orgazm Bozukluğu

Erkekte penisin sertleşmemesi, erken boşalma, boşalma olmaması ve orgazma ulaşamama biçiminde görülür.  Kadında orgazm olamama, vajinismus ve ağrılı birleşme belirtileri ile görülür.

Erkekte Cinsel Güçsüzlük, Erken Boşalma, Orgazm Bozukluğu

Erken Boşalma: Cinsel uyarılmanın ardından henüz cinsel birleşme olmadan ya da olur olmaz, boşalma olması durumunun süreklilik kazanması ya da yinelemesi olarak tanımlanmaktadır. Erkeklerde en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur.

Erkekte Cinsel Güçsüzlük: Cinsel güçsüzlük, doyum sağlayıcı bir cinsel ilişkiyi sürdürebilmek için yeterli sertleşmenin olmamasıdır. Sertleşme zorluğunun, erken boşalmadan sonra, erkeklerde en sık görülen cinsel sorun olduğu bildirilmektedir. Kişinin benlik değeri ve güven duygusu üzerindeki olumsuz etkileri, kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkarabileceği sorunla, yol açabileceği öfke, depresyon ve bunaltı ile bağlantısı gibi nedenlerden dolayı kişinin hayatının cinsellik dışındaki alanlarını da etkileyebilen bir sorun olarak görülmektedir.

Kadında Cinsel Soğukluk, Vajinismus, Ağrılı Birleşme

Cinsel Soğukluk: Toplumumuzda erkeklerin cinsel güçsüzlük korkuları ya da cinsel güçsüzlük durumları ile hekime başvurması sık görülmekle birlikte, kadınların cinsel soğukluk yakınması ile başvurmaları görece daha seyrektir. Bunun da kaynağını toplumsal önyargılar oluşturmaktadır. Kadının haz duyması erkeğin mekanik bir işlemi ile sağlanamaz. Cinsel birleşme öncesinde kadının okşanması, sevilmesi, rahatlatılması, yeterince uyarılması gibi etkenlerin yanı sıra, kadının kendi çekingenliğini yenebilmesi, cinsel birleşme sırasında etkinlik gösterebilmesi, kendini uyarabilecek, orgazma ulaştırabilecek durumları alabilmesi, devinimleri yapabilmesi son derece önemlidir.

Vajinismus: Cinsel birleşme sırasında kadında vajina kaslarının istemsiz kasılarak cinsel birleşme olanağına kendini kapatması durumudur.  Vajinismusun nedenleri tam aydınlatılamamışsa da çocukluk çağından kalma korkuların, suçluluk, ayıp, günah duygularının yeri büyük olsa gerektir. Korkular en çok, kadının simgesel olarak zihninde aşırı büyüttüğü bir penis yüzünden çok acı çekme korkularıdır.

Tedavide, önce kadının ve erkeğin rahatlaması, gevşemesi, heyecan ve korkularını yatıştıracak bir ruhsal ortamın sağlanması gerekir. Ağır cinsiyet kimliği sorunları ve saplantılarının olmadığı, eşlerin işbirliği yapabildikleri durumlarda çiftlere birlikte uygulanan ve bilişsel-davranışçı ilkelere dayanan cinsel terapi etkili bir yöntem olabilir.

Ağrılı Cinsel Birleşme: Cinsel birleşme sırasında vajinada, çok seyrek olarak da peniste algılanan ağrı çok rahatsız edecek derecede olabilir. Kadınlarda ağrılı birleşmenin çoğu vajinismusun belirtisidir.

 

Gottman Çift Terapisi Nedir?

Cinsel Terapi

Şimdi Ara

×