Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif bozukluklar herhangi bir beyin hasarının söz konusu olmayıp psikolojik nedenlerden ortaya çıkan bellek, bilinç, algılama kaybını barındıran rahatsızlıklardır.

Nedenleri;

Bireyde ciddi ruhsal travmatik sorunları yaratan olaylardır, cinsel istismar, taciz, tecavüz, atlatılamayan tramvatik deneyimler söz konusudur.

Dissosiyasyon

Dissosiyatif bozukluklarda en çok meydana gelen ve çok sık görülen dissosiyasyon, yani ayrışma fiziksel, zihinsel, duygusal istismara maruz kalmış ergen ve çocuklarda görülen psikiyatrik bir bozukluktur.

Kişilerin yaşadıkları travma karşısında ortaya çıkan bir savunma mekanizmasıdır. Yaşadıkları travmalarını kimseye anlatmazlar, sebepleri ise; korku ve kimsenin inanmayacağı kaygısıdır. Bundandır ki genellikle kaçmayı tercih ederler, bu hem bir kaçış hem de kendilerini yaşadıkları tramvayı kabul edemedikleri için oluşturdukları farklı bir ifade etme biçimidir. Kendilerine bir dünya yaratırlar bu savunma yöntemleri az da olsa travmanın onlarda etkisini aza indirgeme yöntemidir. Unutkanlık en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Unutmaları hem basit hem de basit sayılamayacak önemli konularda baş göstermektedir.

Belirtileri

En yakın çevrelerinde bulunan yakınlarının isimlerini unutma, okulda eşyalarının unutma, davranış ve tercihlerinde ani değişmeler, anlık duygu durum ve ruh hallerinde değişmeler (bir anda mutluyken bir anda mutsuz olmaları) depresyon, kaygı, sosyal ortamlardan uzaklaşma, kendilerine zarar verme, baş ağrıları, karın ağrıları.

Dissosiyatif Bozukluklar 4 Başlık Altında İncelenir;

Dissosiyatif Amnezi

Travmatik olan durum, olay, kişisel bilgi, isim ve nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını, kim oldukları  gibi normal sayılmayacak detayları hatırlayamama durumudur.

Dissosiyatif Füg

Kişinin beklenmedik şekilde geçmişi unutup bulunduğu yerden, evinden, iş yerinden ayrılıp gitmesidir. Birey gittiği yerde geçmişinden tamamen kopuk yeni bir hayat kurabilir, kimlik karmaşası yaşayabilir ya da tamamen yeni bir kimliğe bürünür.

Dissosiyatif Füg ve Dissosiyatif Amnezinin Tedavileri hafıza kaybı çok geçmeden düzeldiği için bir süre beklemesi gerekmektedir. Birey bu aşamada

stresten oldukça uzak kalmalı ve güvenilir bir ortamda bulunması gerekmektedir.

Bu noktada uzun süreli psikoterapi bireyin üstesinden gelme ve başa çıkma becerilerini geliştirmesine etkili olmaktadır.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Çoğul kişilik bozukluğu da denilmektedir. İki ya da daha fazla birbirinden ayrı kimliğin ya da kişiliğin varlığı mevcuttur. Bu kişiliklerin her birinin çevre ve benlik algısı, ilişki kurma ve düşünce biçimi vardır. Bu kimliklerden ya da kişiliklerden en az ikisi kişiyi denetim altında tutmaktadır. Bu kimlik bozukluğunda önemli bilgiler açıklanamayacak bir şekilde unutulmaktadır.

Deprsonalizasyon ve Derelaizasyon

Kişinin bedeninden ayrılıp ona dışardan bir gözlemci olaraktan bakma hissini tanımlarken Derelaizasyon ise  Kişinin çevresine dünyaya yabancılık çekme hissi olarak tanımlanır. Travmatik ve stresli olaylar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kişinin gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma olmaz.

 

Bireysel Terapi

Bilinçaltı Nedir?

Şimdi Ara

×